Program Kursu BB Pilates School

Kurs BB Pilates School to kompletne szkolenie oparte na najnowszych badaniach naukowych dający międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia zajęć Pilates na macie. Program certyfikacji obejmuje 90 ćwiczeń skierowanych do grup zwiększonego ryzyka. Każde ćwiczenie jest bardzo szczegółowo analizowane pod kątem funkcjonalności aparatu ruchu, techniki wykonania i zastosowania odpowiedniej modyfikacji . Plan budowy lekcji Pilates Core opiera się na odtworzeniu prawidłowych wzorców ruchowych (napięcia, długości, wytrzymałości mięśni) uwzględniając stabilizację kompleksu lędzwiowo-miednicznego. Ćwiczenia wprowadzmy stopniowo w odpowiedniej kolejności, aby nie zaburzyć podstawowych wzorców w bankach pamięci ruchowej. Kurs BB Pilates School to gwarancja wysokich kwalifikacji instruktora, znajomości ograniczeń klientów i umiejętności przygotowania zindywidualizowanego zdrowego treningu. Program szkolenia jak i wysoki poziom wiedzy zdobytej na kursie: Instruktor Pilates - Praca na matach I i II stopień Specjalizacja "CORE" ( praca w grupach zwiększonego ryzyka) stawia naszą szkołę w ścisłej światowej czołówce.


Kurs Pilates Praca na matach I i II Specjalizacja Core obejmuje:

90 ćwiczeń - 8 modułów

Testy funkcjonalene

Praca z klientem wysokiego ryzyka w ujęciu psychologicznym

Wykłady teoretyczne połączone z zajęciami praktycznymi

Metodykę prowadzenia i budowy treningu

Indywidualne konsultacje z każdym uczestnikiem szkolenia

Dodatkowe konsultacje online przed egzaminem

Omówienie ćwiczeń na niestabilnym podłożu w rozumieniu stabilizacji kręgosłupa

Marketing - organizacja klas


Tematy szkolenia

Pilates i Pilates Core co łączy a co dzieli?

Czym jest stabilizacja kręgosłupa?

Ćwiczenia w odniesieniu do głębokiej stabilizacji (np. piłki, niestabilne podłoże)

Analiza lekcji i kolejność ćwiczeń - budowa zintegrowanego treningu

Anatomia funkcjonalna na poziomie ćwiczeń objętych szkoleniem

Analiza treningu TSS - Lokalna kontrola segmentarna - plan budowy lekcji

Analiza ćwiczeń funkcjonalnych zgodnie z ramowym planem szkolenia

Stretching analiza wybranych ćwiczeń zgodnie z ramowym planem szkolenia

Budowa i organizacja zajęć w klasach

Zastosowanie przyrządów (ring, piłka) w budowie lekcji


Ramowy plan szkolenia

Intensywny - eksternistyczny - 8 dni (64 godziny lekcyjne)

Dodatkowe zadania domowe, konsultacje indywidualne (10 godz)

Godziny i plan zajęć Kurs Pilates - Praca na Matach I i II stopień - Specjalizacja Core


1 dzień : godz 09.00 - 16.00
Część specjalistyczna:

- Wykłady

- Zajęcja praktyczno - teoretyczne.

- Moduł 1


2 dzień : godz: 8.00 - 15.00
Część specjalistyczna:

- Zajęcia praktyczno - teoretyczne

- Moduł 1

- Moduł 2 - Model ćwiczeń TSS - Lokalna Kontrola egmentarna (głęboki gorset mięśniowy)

- Model ćwiczeń rotacyjno-wypostnych


3 dzień : godz 8.00- 15.00
Część specjalistyczna:

- Zajęcia praktyczno - teoretyczne

- Moduł 3 - Mięśnie brzucha


4 dzień : godz 8.00 - 15.00
Część specjalistyczna:

- Zajęcia praktyczno - teoretyczne

- Moduł 3 - Mięśnie brzucha


5 dzień : godz 8.00 - 15.00
Część specjalistyczna:

- Zajęcia praktyczno - teoretyczne

- Moduł 4 - Przednia strona uda

- Stretching - analiza ćwiczeń w odniesieniu do ćwiczeń funkcjonalnych (wybrane ćwiczenia)


6 dzień : godz 8.00 - 15.00
Część specjalistyczna:

- Zajęcia praktyczno - teoretyczne

- Moduł 5 - Tylna grupa mięśni

- Stretching - analiza (wybrane ćwiczenia)


7 dzień : godz 8.00 - 15.00
Zajęcia praktyczno - teoretyczne

- Zajęcia praktyczno - teoretyczne

- Moduł 5 - Tylna grupa mięśni dokończenie

- Stretching - analiza (wybrane ćwiczenia)


8 dzień : godz 8.00 - 15.00
Część specjalistyczna:

- Zajęcia praktyczno - teoretyczne

- Moduł 6 i 7 - Przywodziciele i odwodziciele uda

- Praca z ringiem - analiza ćwiczeń

- Stretching - analiza (wybrane ćwiczenia)

- Marketing - organizacja klas


Egzaminy zdawane są w formie online. Czas oddania prac do 7 dni od ukończenia szkolenia. ( Szczegóły zostaną omówione na szkoleniu )

Kontakt

Masz pytania skontaktuj się z nami.

Miejsca Szkoleń

*

Halifax

United Kingdom

*

Warszawa

Poland

*

Podkowa Leśna

Poland

*

Phone : +48 796 207 748

Phone : +44 74 90 78 99 98

Email : pilateseci@gmail.com