Nota prawna

BBPIlates school prowadzi kursy zgodnie z podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145).


Uprawnienia Instruktora Pilates

Zaliczenie kursu skutkować będzie otrzymaniem LEGITYMACJI INSTRUKTORA PILATES oraz certyfikatów (w języku polskim oraz angielskim) uprawniających do legalnej pracy na terenie Polski, całej Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich EFTA. Absolwent uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


Wraz z legitymacją wydane zostają następujące certyfikaty:

CERTYFIKAT:Instruktor Pilates- Praca na matach I i II stopień

CERTYFIKAT :w języku angielskim

CERTYFIKAT :Instruktor Pilates - "Specjalizacja Core" praca w grupach zwiekszonego ryzyka:

Kontakt

Masz pytania skontaktuj się z nami.

Miejsca Szkoleń

*

Halifax

United Kingdom

*

Warszawa

Poland

*

Podkowa Leśna

Poland

*

Phone : +48 796 207 748

Phone : +44 74 90 78 99 98

Email : pilateseci@gmail.com